Praktische info

Locatie

Gesprekken vinden plaats aan de Beukenallee 2 te Zwolle. Praktijk VOOR relaties is op de 1e verdieping.

 

ANNULEREN EN VERZETTEN

Zijn jullie verhinderd voor een afspraak, laat het dan tenminste 48 uur van tevoren weten. Voor gesprekken die minder dan 48 uur van tevoren worden geannuleerd of verschoven naar een andere dag, kan het volledige bedrag in rekening worden gebracht.

 

Kwaliteitsbewaking

Kwaliteit van zorg vind ik erg belangrijk. Door middel van na- en bijscholing houd ik mijn vakkennis op peil en ik zorg voor intercollegiale toetsing door middel van intervisie en overleg met collega-therapeuten.

Tijdens mijn afwezigheid gedurende vakantie of ziekte, neemt indien gewenst als vervangend behandelaar voor mij waar: Andra van Weeghel, relatie,-en gezinstherapeut.

 

Klachten

Bij onvrede of een klacht over mij of mijn manier van werken, kan je dit in eerste instantie het beste met mijzelf bespreken. Ik probeer er dan samen met jou/jullie uit te komen. Lukt dat niet of helpt het onvoldoende, dan kan je vragen om een klachtbehandeling met ondersteuning van een onafhankelijke klachtenfunctionaris. Hiervoor kan je terecht bij het SCAG, stichting complementaire en alternatieve gezondheidszorg. Leidt de inzet van de klachtenfunctionaris niet tot een voor jou bevredigende uitkomst, dan kan je je klacht als geschil voorleggen aan de Geschillencommissie Complementaire Gezondheidszorg.