Over VOOR relaties

‘VOOR’ is een acroniem, gevormd door de eerste letters van de volgende woorden: Verbeteren, Onderhouden, Opnieuw verbinden, Repareren.
VOOR relaties helpt (echt)paren bij deze vier processen door middel van gesprekken, trainingen en/of advies.
Liefde is het investeren waard!

Ik ben VOOR(stander van) relaties

Wij mensen zijn bedoeld om in relatie met anderen te leven. Iedereen heeft stabiele sociale contacten nodig waarin we ons geaccepteerd en geliefd weten, van elkaar genieten en oog hebben voor elkaars welzijn.
VOOR relaties richt zich op partnerrelaties. Dit heeft mijn hart en daarbíj ben ik ervan overtuigd dat liefdevolle, gelukkige relaties het fundament zijn van een gezonde samenleving.
Investeren in een sterke relatie is lonend. Voor het (echt)paar zelf en voor hun eventuele kinderen.

 

Ik ben er VOOR relaties

Het is mijn wens te inspireren tot investeren in liefde en relatiekwaliteit. Er is ontzettend veel mogelijk op gebied van relatieverbetering en relatiebehoud. Deze kennis geef ik graag door aan anderen.
Naast relatietherapie, heeft preventie mijn focus. (Ernstige) relatieproblemen kan je beter voorkomen dan genezen. Net zoals je regelmatig aandacht besteedt aan het onderhoud van je huis of auto, heeft een relatie dat ook nodig. Ik geloof erin dat wanneer stellen meer structureel aandacht besteden aan het ‘wij-samen’ en als nodig in een vroeg stadium hulp inschakelen, er een grote kans bestaat dat ze er samen (beter) uitkomen.
VOOR relaties is een plek waar laagdrempelig informatie, advies en professionele hulp te verkrijgen is.

Kernwaarden

Duurzame liefde

Kenmerkt zich door trouw en doorzettingsvermogen; het maken van de keuze je met je geliefde te (blijven) verbinden en daar actief verantwoordelijkheid voor nemen.

 

Een realistische kijk op relaties

Een relatie kent goede én kwade én gewone dagen.

 

Eigenheid

Een relatie speelt zich af tussen twee unieke individuen en is enig in zijn soort. In een gezonde relatie wordt rekening gehouden met elkaars eigenheid en is sprake van wederzijds respect en gelijkwaardigheid.

 

Verbondenheid

Gaat over de emotionele band tussen twee op elkaar afgestemde partners. Ontstaat en blijft behouden wanneer geliefden elkaar goed (leren) kennen en toegankelijk, responsief en betrokken richting de ander zijn. Gesprek, vriendschap, aanraking en seks dragen bij aan, en zijn uiting van veilige verbondenheid.